Παραθεριστικές κατοικίες των αρχών του 20ου αιώνα στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας

2014-08-03 16:55