Χρηστικά αντικείμενα αλλοιώς

2014-09-16 09:37

 Όμορφο design,έξυπνες λύσεις για χρηστικά αντικείμενα της καθημερινότητας 

 Πτυσσόμενο BBQ

34

Πτυσσόμενο καλάθι πλυντηρίου

                                                                                                                                           Φωτεινή Παπακωστοπούλου

                                                                                                                               zontanevotospitimou.com/architetecture&design