Ένα καλαίσθητο σπίτι στο Τρεβίζο,Ιταλία

2015-10-26 23:30
House C by Zaetta Studio (2)

House C by Zaetta Studio (3)
House C by Zaetta Studio (4) 
House C by Zaetta Studio (5) 
House C by Zaetta Studio (6)


 
House C by Zaetta Studio (7)
 

 

House C by Zaetta Studio (9)
House C by Zaetta Studio (10)
House C by Zaetta Studio (11)
House C by Zaetta Studio (12)
House C by Zaetta Studio (14)
House C by Zaetta Studio (15)
House C by Zaetta Studio (16)
House C by Zaetta Studio (17)
House C by Zaetta Studio (18)
House C by Zaetta Studio (19)
House C by Zaetta Studio (20)
House C by Zaetta Studio (21)
House C by Zaetta Studio (22)

                                                                                                                                                            Photos by: Alberto Ferrero

 

Φωτεινή Παπακωστοπούλου

zontanevotospitimou.com/homedsgn