Μοντέρνα ανακαίνιση κατοικίας στο Τορόντο

2015-07-10 11:20

 

Cabbagetown_DT_01

Πρόκειται για το έργο της ανακαίνισης μίας κατοικίας στο Cabbagetown, μιας γειτονιάς του Τορόντο στον Καναδά, η οποία είναι γνωστή για τα πολλά σπίτια βικτωριανής εποχής που υπάρχουν εκεί.

Την ανακαίνιση υπογράφει η ομάδα των Beauparlant Design.

 

 

Cabbagetown_DT_02

Το έργο αφορούσε στην γενικότερη βελτίωση της κατοικίας, των δομικών της στοιχείων και των μηχανολογικών της συστημάτων.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέοι χώροι με μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Cabbagetown_DT_03

Cabbagetown_DT_04

 

Cabbagetown_DT_05 Cabbagetown_DT_06 Cabbagetown_DT_07 Cabbagetown_DT_08 Cabbagetown_DT_09

 

Cabbagetown_DT_10 Cabbagetown_DT_11 Cabbagetown_DT_12 Cabbagetown_DT_13 Cabbagetown_DT_14

Photos courtesy of Beauparlant Design

Μοντέρνα ανακαίνιση κατοικίας στο Τορόντο

Cabbagetown_DT_01

Πρόκειται για το έργο της ανακαίνισης μίας κατοικίας στο Cabbagetown, μιας γειτονιάς του Τορόντο στον Καναδά, η οποία είναι γνωστή για τα πολλά σπίτια βικτωριανής εποχής που υπάρχουν εκεί.

Την ανακαίνιση υπογράφει η ομάδα των Beauparlant Design.

 

 

Cabbagetown_DT_02

Το έργο αφορούσε στην γενικότερη βελτίωση της κατοικίας, των δομικών της στοιχείων και των μηχανολογικών της συστημάτων.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέοι χώροι με μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Cabbagetown_DT_03

Cabbagetown_DT_04

 

Cabbagetown_DT_05 Cabbagetown_DT_06 Cabbagetown_DT_07 Cabbagetown_DT_08 Cabbagetown_DT_09

 

Cabbagetown_DT_10 Cabbagetown_DT_11 Cabbagetown_DT_12 Cabbagetown_DT_13 Cabbagetown_DT_14

Photos courtesy of Beauparlant Design

Μοντέρνα ανακαίνιση κατοικίας στο Τορόντο

Cabbagetown_DT_01

Πρόκειται για το έργο της ανακαίνισης μίας κατοικίας στο Cabbagetown, μιας γειτονιάς του Τορόντο στον Καναδά, η οποία είναι γνωστή για τα πολλά σπίτια βικτωριανής εποχής που υπάρχουν εκεί.

Την ανακαίνιση υπογράφει η ομάδα των Beauparlant Design.

 

 

Cabbagetown_DT_02

Το έργο αφορούσε στην γενικότερη βελτίωση της κατοικίας, των δομικών της στοιχείων και των μηχανολογικών της συστημάτων.

Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέοι χώροι με μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Cabbagetown_DT_03

Cabbagetown_DT_04

 

Cabbagetown_DT_05 Cabbagetown_DT_06 Cabbagetown_DT_07 Cabbagetown_DT_08 Cabbagetown_DT_09

 

Cabbagetown_DT_10 Cabbagetown_DT_11 Cabbagetown_DT_12 Cabbagetown_DT_13 Cabbagetown_DT_14

Photos courtesy of Beauparlant Design