Πολύχρωμη Αρχιτεκτονική

2015-06-01 12:33
 
                                                                                                            γεωμετρικά σχήματα από Yener  Torun
    

                                                                                      Φωτεινή Παπακωστοπούλου

                                                                                               zontanevotospitimou.com/designdautore.blogspot.gr